Tấm Nhựa Eco Mới 2024 – Giải Pháp Lót Sàn Tối Ưu Nhất

Tấm Nhựa Eco là sản phẩm xanh.  Được ứng dụng làm sàn gác, sàn sân khấu, sàn nhà yến, vách ngăn, sàn nhà bè nổi…

  • Kích thước tiêu chuẩn: 1220mm x 2440mm.
  • Kích thước yêu cầu khác: 1000mm x 2000mm và 1220mm x 2000mm.
  • Độ dày và trọng lượng tấm: 13mm = 21ky; 15mm = 26 ký; 17mm = 32 ký